Από τον “Αποκλεισμό στην Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης”: Προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με την ένταξη και συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ηλίας Ε. Κουρκούτας
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Από τον “Αποκλεισμό στην Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης”: Προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με την ένταξη και συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες

Λέξεις Κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης, Παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες

Περίληψη: Στο συγκεκριμένο κείμενο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται μία σιερά θεμάτων και προβλημαατικών που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της ένταξης. Ξεκινώντας από ζητήματα ορολογίας, κάνει αναφορά στις βασικές ιδεολογίες που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες και υποστήριξαν τη λογική της χωριστής εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένους τύπους προσεγγίσεων των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Το κείμενο ολοκληρώνεται με αναφορές στους σύγχρονους προβληματισμούς των ενταξιακών θεωριών και στο πέρασμα από την ιδεολογία της ριζικής αναμόρφωσης του σχολικού συστήματος σε πιο ρεαλιστικές θέσεις που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των ιδιαίτερων δυναμικών του κάθε σχολείου και του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη σταδιακή εφαρμογή ενταξιακών μεθόδων κα την αξιολόγηση τεχνικών, που φαίνεται να είναι αποδοτικές για την προαγωγή της ένταξης συγκεκριμένων ομάδων παιδιών. Το κείμενο καταλήγει στην αναφορά κάποιων βασικών αρχών, που σύμφωνα με τον συγγραφέα, οριοθετούν και καθορίζουν το πρόταγμα της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης, το οποίο πρέπει να υιοθετεί μία ολιστική συστημική λογική.

Keywords: Special Education, Inclusive process, Children with special difficulties

Abstract: This paper refers to issues related to inclusive education. Author discusses questions related to definitions and ideologies that have shaped and
supported the segregative education model, as well as a series of certain approaches regarding children with special difficulties. Author also points out
the shift from radical ideologies calling for structural transformations of the
entire social and school system to more realistic positions accounting for specific dynamics of the various social and school contexts. Contemporary theorists are focusing on the implementation of empirically-based inclusive practices. Opting for a holistic and systemic approach of the inclusive process, the
author concludes by mentioning a series of principles that, according to him,
will form the future agenda, as well as a theoretical and practical framework
of the inclusive education.

Κατεβάστε την εργασία: