Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, φαινόμενο με κοινωνικές προεκτάσεις

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Γεράσιμος Κοντός, Κωνσταντίνος Κουτσίκος
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, φαινόμενο με κοινωνικές προεκτάσεις

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικές προεκτάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατανεμημένη συνεργασία, συστημικό μοντέλο βιωσιμότητας

Περίληψη: Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να δείξει ότι οι κυβερνητικοί οργανισμοί πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και να ενσωματώσουν σε αυτές ανθρώπινα και κοινωνικά διλήμματα. Η υπευθυνότητα για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών μπορεί να κατανεμηθεί σε πολλές οντότητες και η δημόσια αξία δε χρειάζεται να είναι πλέον αποκλειστικό προνόμιο του δημόσιου
τομέα. Αντιθέτως, μπορεί να παρέχεται μέσα από ένα δίκτυο αποτελούμενο από δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς ιδιωτικού τομέα, κοινωνικές υπηρεσίες και φυσικά τους ίδιους τους πολίτες, προάγοντας έτσι το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και διασφαλίζοντας παράλληλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Για να ερευνήσουμε τη λειτουργικότητα ενός τέτοιου συνεργατικού περιβάλλοντος λειτουργίας, το οποίο ονομάζουμε Δίκτυο Κατανεμημένης Συνεργασίας, επιλέγουμε το συστημικό μοντέλο βιωσιμότητας “The Viable Systems Model – VSM” ως εργαλείο αναφοράς, καθώς έχει την ιδιότητα να αποκαλύπτει τους απαραίτητους μηχανισμούς που προάγουν την οργανωσιακή βιωσιμότητα.

Keywords: social aspects of e-government, distribution collaboration, viable systems model

Abstract: The purpose of this paper is to show that public agencies should reconsider the status of current e-government initiatives by incorporating human
and social considerations. Responsibility for public service provision may be
distributed to multiple entities and public value no longer needs to be provided by government agencies alone. It can be provided through a network,
comprised of public agencies, private sector organizations, community services and citizens. Such a collaborative approach may enhance a society’s human and social capital, as well as protect the privacy of all participating actors. To investigate the intricacies of such a collaborative environment, which
we call Distribution Collaboration Network-DCN, we selected the Viable
Systems Model-VSM as a reference framework, as it systematically addresses
the functions required for organizational viability.

Κατεβάστε την εργασία: