Η επιχειρηματικότητα των φοιτητών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ευστράτιος Παπάνης, Αγνή Βίκη, Αικατερίνη Μπαλάσα
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η επιχειρηματικότητα των φοιτητών

Λέξεις Κλειδιά: επιχειρηματίας, επιχειρηματική δραστηριοποίηση, απασχόληση και νέοι

Περίληψη: Η επιχειρηματικότητα αποτελεί αναμφισβήτητα μοχλό οικονομικής ανάπτυξης ενός κράτους και απεγκλωβισμό από τα δεινά της ανεργίας, που
ταλανίζουν χιλιάδες νέους. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διακριβώσει
κατά πόσο οι φοιτητές οδηγούνται στην επιχειρηματική δράση και ποιος
συνδυασμός χαρακτηριστικών της προσωπικότητας βρίσκεται πίσω από
τη διάθεση για επιχειρηματικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 890 φοιτητές, οι οποίοι με τη χρήση δομημένης κλίμακας ανέδειξαν τα χαρακτηριστικά εκείνα, που οδηγούν στο προφίλ του επιτυχημένου επιχειρηματία.
Από την παραγοντική ανάλυση, που χρησιμοποιήθηκε σε 60 ερωτήσεις αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες: α) Οργάνωση και Συνέπεια, β)
Καινοτομία και Διεκδικητικότητα, γ) Αυτοπεποίθηση και Δυναμισμός δ)
Δημιουργικότητα και Ευελιξία, ε) Εφευρετικότητα και Επιμονή και στ)
Κοινωνικότητα.

Keywords: entrepreneurship scale, psychological traits, Greek youth and employment, social economy

Abstract: The aim of the present study was the development of an entrepreneurship scale, with an emphasis on the psychological factors affecting the professional orientation of Greek youth. 890 students from all Greek universities were provided with a series of questionnaires about psychological
traits of the future entrepreneur. The items of the scale derived from many
well known international questionnaires and were adapted to the Greek
reality. In addition, a series of qualitative data from interviews from experienced entrepreneurs were analyzed and were considered as the basis of
the questionnaire development. Five factors emerged : Organizational
skills, assertiveness and innovation, self-esteem and flexibility, consistency
and sociability.

Κατεβάστε την εργασία: