Η χρήση κοινωνικών ιστοριών και παιχνιδοθεραπείας στο σύνδρομο Asperger (Μελέτη περίπτωσης)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ιουλία Σάββα
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η χρήση κοινωνικών ιστοριών και παιχνιδοθεραπείας στο σύνδρομο Asperger (Μελέτη περίπτωσης)

Λέξεις Κλειδιά: Asperger, παιχνιδοθεραπεία, κοινωνική ιστορία, συμπεριφορά

Περίληψη: Το παρόν άρθρο περιγράφει το σύνολο των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα αγόρι 5,5 ετών που έχει
διαγνωστεί με σύνδρομο Asperger, και επικεντρώνεται στις ουσιαστικές αδυναμίες που παρουσιάζει
το παιδί σε κοινωνικό, επικοινωνιακό και συμπεριφορικό επίπεδο, και στον τρόπο που αυτές αναδεικνύονται στην καθημερινή σχολική πραγματικότητά του. Προτείνονται δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ξεπερνούν τα όρια
των στενών εκπαιδευτικών πλαισίων·
η χρήση των κοινωνικών ιστοριών (social
stories) και η εφαρμογή στην τάξη των βασικών αρχών της παιχνιδοθεραπείας
(play therapy), μέσω των οποίων το παιδί ενθαρρύνεται να μάθει και να εφαρμόσει εκείνες τις συμπεριφορικές τακτικές που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει
τις κοινωνικές του δεξιότητες, να νιώσει λιγότερο ανήσυχο και φοβισμένο από
τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής και να αποκτήσει μια προοπτική ένταξης του
παιχνιδιού του σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.

Keywords: Asperger, play therapy, social story, behavior

Abstract: The present article describes the difficulties that a
five-and-a-half year old boy with Asperger Syndrome
faces, and focuses on the actual inadequacies of the
child on a social, communicative and behavioral
level, and on the way these inadequacies are
reflected in his daily school reality. Two educational
methods that surpass the daily school curriculum, are presented: social stories
and play therapy, through which the child is encouraged το learn and apply these
behavioral strategies which will help him develop his social abilities, feel less
frightened at school and acquire a perspective of making his play more social.

Κατεβάστε την εργασία: