Ο ρόλος, η οργάνωση και η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων στη δεκαετία 1940-1950 στο Νομό Θεσσαλονίκης: Πτυχές της δράσης κρατικών και μη κρατικών συλλογικών φορέων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Μποντίλα
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ο ρόλος, η οργάνωση και η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων στη δεκαετία 1940-1950 στο Νομό Θεσσαλονίκης: Πτυχές της δράσης κρατικών και μη κρατικών συλλογικών φορέων

Λέξεις Κλειδιά: Δεκαετία 1940-50, συσσίτια, ελληνικό κράτος, οργανώσεις και ιδρύματα

Περίληψη: Η οικονομική πολιτική που ακολούθησαν οι αρχές του Άξονα και η ήδη κλονισμένη
οικονομία της Ελλάδας οδήγησαν στην έλλειψη τροφίμων και στο λιμό του 1941-42 που είχε ως
θύματα αμέτρητους Έλληνες. Το κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις επισιτιστικές ανάγκες
των πολιτών, το κενό όμως που άφησε πίσω του καλύφτηκε από διάφορες οργανώσεις και
ιδρύματα, τα οποία πρόσφεραν το καθένα ό, τι και όσα μπορούσε. Μέσα σε ένα έντονο πνεύμα
κοινωνικής αλληλεγγύης οργανώθηκαν και λειτούργησαν και τα μαθητικά συσσίτια, ένας θεσμός
παλιός για την Ελλάδα. που την εποχή αυτή έλαβε ιδιαίτερη σημασία, σώζοντας πολλά παιδιά
από το θάνατο και τις ασθένειες. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία αυτή
σιτίστηκαν στις μαθητικές Εστίες πάνω από 30.000 μαθητές..

Keywords: Decate of 1940-50, soup kitchens, greek nation , organisations and institutions

Abstract: The decade of 1940-50 was one of the most difficult, if not the most difficult, that Greece has
been through to date. The war, the Occupation, and directly following the civil war devastated the
nation to its foundations. The country’s economy was dealt a severe blow and the state was in no
way able to meet to any adequate degree the needs of its citizens. However, from the onset of war
numerous organisations and institutions appeared on the scene, which offered the people whatever
and however much each of them could, thus obscuring the gaping hole left behind by the state.
Within this spirit of communal solidarity, soup kitchens for students, which in Greece was not a
new measure as it had been instigated in the past, were organised and operated during this time.
Needless to say, they played a most significant role in saving the lives of many children, who
otherwise would have died or become terribly ill. In the wider area of Thessaloniki during this
difficult decade over 30, 000 students were fed at these Centres.

Κατεβάστε την εργασία: