Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία εκδίδεται και διανέμεται σε εξαμηνιαία βάση. Έδρα του είναι η Μυτιλήνη. Αποστέλλεται σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, σε φορείς της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας, και απευθύνεται σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπαιδευτικούς και υποψήφιους διδάκτορες των αντίστοιχων σχολών, αλλά και σε κάθε ενεδιαφερόμενο.

Στο ΣΚΕΨΥ κατατίθενται κατά προτεραιότητα πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις, αλλά και βιβλιογραφικές. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες για δημοσίευση θα πρέπει να μην έχουν ήδη δημοσιευτεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό.

Η υποβολή άρθρου θα  γίνεται  αποκλειστικά και μόνο μέσω μέσω της σελίδας, στο πεδίο Υποβολή Επιστημονικού Άρθρου.

To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word.

Οι προδιαγραφές βρίσκονται αναρτημένες εδώ (βλ. Οδηγίες Υποβολής)

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται ανώνυμα προς κρίση σε δύο εξειδικευμένους επιστήμονες κριτές, οι οποίοι τα αξιολογούν και αποφαίνονται αν πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοσίευση. Οι κριτές αξιολογούν τα άρθρα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και τα επιστρέφουν στη συντακτική επιτροπή του Περιοδικού μαζί με τις παρατηρήσεις τους. H Συντακτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις επί του περιεχομένου και της μορφής των κειμένων που κατ’ αρχήν γίνονται αποδεκτά, εάν δεν γίνουν αποδεκτά τότε ενημερώνονται σχετικά οι συγγραφείς.

Η αποστολή του στους κριτές πραγματοποιίται εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη του άρθρου και λαμβάνετε το αποτέλεσμα της κρίσης τους σε διάστημα 30 ημερών.

Σε κάθε τεύχος μπορεί να δημοσιευτεί ένα άρθρο από κάθε συγγραφέα.

Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού, καταξιωμένοι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να διατηρούνται τα υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια του περιοδικού. Μπορείτε να την δείτε εδώ (βλ. Επιστημονική Επιτροπή)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στα τηλέφωνα 22510 36520, 22510 36580, 22510 45006, είτε στο μέιλ ppy@aegean.gr / ppy-director@aegean.gr, είτε μέσω της σελίδας στο πεδίο επικοινωνία.

Ενδιαφέρεστε να καταχωρήσετε το άρθρο σας στο ΣΚΕΨΥ;