Το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης στο δημοτικό σχολείο και η διαχείριση του από τους εκπαιδευτικούς

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Έλενα Βιταλάκη
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης στο δημοτικό σχολείο και η διαχείριση του από τους εκπαιδευτικούς

Λέξεις Κλειδιά: παιδική κακοποίηση, δάσκαλος, σχολείο, διαχείριση

Περίληψη: Το κοινωνικό φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης έχει
παρουσιάσει σημαντική έξαρση τα τελευταία χρόνια. Κακοποιήσεις παιδιών από
τους γονείς τους συμβαίνουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, επηρεάζουν την
σωματική και κυρίως την ψυχική υγεία των παιδιών και γίνονται εμφανή στο
σχολείο από σημάδια, συμπτώματα και αλλαγές της συμπεριφοράς τους. Σκοπός
της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει μέσα από μια πιλοτική Ομάδα Συζήτησης
(Focus Group) 12 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής και
Γενικής Αγωγής, αν ο σημερινός εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει
περιπτώσεις κακοποίησης μαθητών και να βοηθήσει έμπρακτα στο χώρο του
σχολείου. Η έκβαση των συζητήσεων αναφέρει το έλλειμμα τόσο της εκπαίδευσης
όσο και της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευτικού στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην
επούλωση των τραυματικών εμπειριών που κουβαλάει ένα κακοποιημένο παιδί.

Keywords: child abuse, school, teacher’s role

Abstract: A great deal of attention is now being paid to issues raised by child abuse. Recent
reports, enquiries and relevant agencies have all recognized the important role
played by teachers in aiding the detection and prevention of child abuse, due to their
close everyday contact with children. The result of the ideas presented in the present
work was initiated by a Focus group of 12 re-educated teachers in special and
general education in the University of Crete, who met three times in order to review
and examine their role concerning possible child abuse incidents within the school
settings. The present work concluded that teachers who do recognize abuse do so
intuitively, for there is little or no initial or in service training for teachers to help
them develop such diagnostic skills. Nor is there training to help teachers take
things further after the initial diagnosis

Κατεβάστε την εργασία: