Το στρες και οι αντιλήψεις ποιότητας ζωής μαθητών Γ΄ Λυκείου. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ιωάννης Παξινός, Ελπίδα-Ναταλία Παξινού
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Το στρες και οι αντιλήψεις ποιότητας ζωής μαθητών Γ΄ Λυκείου. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις

Λέξεις Κλειδιά: στρες, ποιότητα ζωής, παρεμβατικό πρόγραμμα, μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου, πανελλαδικές εξετάσεις

Περίληψη: Το στρες αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους
κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία
και τη ζωή των ανθρώπων. Σκοπός της παρούσας
έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις ποιότητας ζωής και των επιπέδων στρες των μαθητών
και μαθητριών της τελευταίας τάξης του Λυκείου
και να συνεισφέρει στη διαχείριση αυτού μέσω εκμάθησης τεχνικών χαλάρωσης, με σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των μαθητών/τριών.
Το δείγμα αποτελείτο από 174 άτομα, μαθητές
Γ΄ Λυκείου και των δύο φύλων. Τα δύο πρώτα σχολεία αποτέλεσαν την ομάδα
παρέμβασης (Ν = 84), όπου και εφαρμόστηκαν οι τεχνικές διαχείρισης του στρες,
ενώ τα δύο επόμενα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου (Ν = 90). Τα αποτελέσματα
της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες που διδάχθηκαν τεχνικές διαχείρισης του στρες ανέφεραν την καλύτερη σωματική υγεία ως μεταβλητή ποιότητας ζωής και
κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία απαιτητικές καταστάσεις,
με χαμηλότερα επίπεδα στρες συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

Keywords: stress, perceived quality of life, exams, high school, intervention

Abstract: It is well known that stress constitutes undoubtedly
a serious phenomenon with dangerous effects on
health and quality of life. The educational system
in Greece, including high schools, runs final exams
at the end of every year in order to assess the
students’ knowledge and evaluate their abilities.
This research is focused on the exam stress,
and more specifically on the stress that the senior students of high school
face before the final (pan-Hellenic) exams which their entrance to university is
based on. 174 students of the third class of High School were evaluated a fourmonth-period before the final exams. The participants were divided into two
different groups (N = 84 control group and N = 90 stress management group).
Both groups completed the same questionnaires that assessed the perceived
stress, anxiety and quality of life. Results showed that significant differences
were marked among the participants. Although both groups marked high levels
of stress at the beginning of the program due to the oncoming exams, at the final
assessments the management group marked less stress and consequently had a
better quality of life compared to the control group. On the contrary, the control
group was defined by excessive amounts of stress and seemed to suffer more
frequently from negative symptoms of stress, anxiety and less quality of life.

Κατεβάστε την εργασία: