ΤΠΕ: Ένα εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών/τριών στα τμήματα ένταξης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτριος Αργύρης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: ΤΠΕ: Ένα εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών/τριών στα τμήματα ένταξης

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, Τμήμα Ένταξης, ανάλυση έργου, διαγνωστική αξιολόγηση, κλινική συνέντευξη

Περίληψη: Το τεράστιο έλλειμμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ακόμα και σε ζητήματα αιχμής όπως η
υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ασχολούνται
με την Ειδική Αγωγή, θεωρείται, δυστυχώς, θεσμικό φαινόμενο, παρά τις άοκνες προσπάθειες των
Συντονιστών/στριών της Ειδικής Αγωγής. Στο παρόν
άρθρο καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστεί
ένα εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών και των
μαθητριών που φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ). Αρχικά, παρουσιάζεται ο
θεωρητικός σχεδιασμός του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια
περιγράφεται η εφαρμογή του στα Μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου σε μαθήτρια
που φοιτούσε σε ΤΕ σε Γυμνάσιο του Πειραιά.

Keywords: assessment, Integration Classes, diagnostic assessment, clinical interview

Abstract: The huge deficit of teacher training in the Greek
Educational Reality, even in cutting-edge issues
such as the support of Special Education teachers,
is unfortunately now considered an institutional
phenomenon, despite the tireless efforts of Special
Education Coordinators. In this article, an attempt
is made to present an assessment tool for students
studying in the Integration Classes (IC). Initially,
the theoretical part of the tool that will be used
is presented and then its application in Mathematics of the 2nd Gymnasium
is presented to four students who study at IC in Piraeus.

Κατεβάστε την εργασία: