Όψεις του έξυπνου – ταλαντούχου – χαρισματικού ήρωα στη συγγραφή και στην ανάγνωση της παιδικής λογοτεχνίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Σμαράγδα Παπαδοπούλου
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Όψεις του έξυπνου – ταλαντούχου – χαρισματικού ήρωα στη συγγραφή και στην ανάγνωση της παιδικής λογοτεχνίας

Λέξεις Κλειδιά: Ήρωες, ευφυείς και ταλαντούχοι, παιδική λογοτεχνία, διδασκαλία

Περίληψη: Το άρθρο εξετάζει τους ήρωες παιδικής λογοτεχνίας οι οποίοι παρουσιάζονται ως ευγυείς και χαρισματικοί. Αναζητούνται χαρακτηριστικά των ευφυών ηρώων, σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα και αναφέρονται τα είδη ευφυϊας, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές αναφορές. Παράλληλα, σε έρευνα για την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα των παιδικών βιβλίων, επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες ξένων και ελληνικών παιδικών βιβλίων, σύμφωνα με τα πρότυπα συγγραφής των λογοτεχνικών κειμένων. Τέλος, γίνονται επισημάνσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα.

Keywords: characters, gifted, children’s literature, teaching

Abstract: This paper examines the gifted and talented character in children’s literature and the implications in teaching and learning. Suggestions are made
for educational practice and specific categories of literature explore the possible uses of gifted characters in narrative structures across the curriculum. A
research study reveals social elements and beliefs on this category of children’s
literature. Children’s books with gifted characters are discussed from the perspective of changing attitudes and creating opinions morally. Greek children’s book from this point of view prove to have different and complicated
personas for the gifted character and this helps more readers/children to get
involved with the plot and the reading materials.

Κατεβάστε την εργασία: