Αντίληψη για τον έρωτα στην αρχαία ελληνική μυθιστορία, όπως προκύπτει από το έργο Λευκίππη και Κλειτοφών

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού μέσω της εφηβικής λογοτεχνίας

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων

Σχολείο και διαπολιτισμικότητα

Η συμβολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην εύρυθμη λειτουργία της

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή

Ενθαρρύνοντας την κριτική αποτίμηση μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας

Σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής και της μάθησης

Mental toughness in young athletes: A systematic review

Risk factors in families leading to children’s aggression at school: A multi-systemic treatment of child aggression