Για Εμάς

Περιοδικό ΣΚΕΨΥ

Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ) είναι η συνέχεια μιας εκδοτικής προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια υπό τη σκέπη του Συμβουλευτικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημίας των Πολιτών και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο.

Αν και στην πορεία άλλαξαν εκδοτικοί οίκοι και κάποια από τα στελέχη του περιοδικού, η αρχική φιλοδοξία υπήρξε και παραμένει η ίδια: Να δοθεί βήμα διαλόγου σε ερευνητές και συγγραφείς, ως επί το πλείστον στην ελληνική γλώσσα, χωρίς υπερβολικά κόστη, αλλά με έμφαση στη γλωσσική και επιστημονική αρτιότητα.

Στις σελίδες τους φιλοξενούνται άρθρα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Παιδαγωγικών, Εκπαίδευσης, Τέχνης, Οικονομίας και Διοίκησης. Αν και σε αρκετούς η πληθώρα των γνωστικών αντικειμένων ξενίζει, εντούτοις η φιλοσοφία του περιοδικού συνάδει με την πολυφωνία αυτή: Η αναζήτηση της αλήθειας είναι διεπιστημονική και η αποτύπωση των επιστημονικών προβληματισμών από κάθε τομέα με τη χρήση κοινής μεθοδολογίας οδηγεί στην ευχερέστερη κατανόηση και ερμηνεία τους.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος Ευστράτιος Παπάνης,

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου